पिंपरी चिंचवड़ एज्युकेशन ट्रस्ट
पिंपरी चिंचवड़ एज्युकेशन ट्रस्ट कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.
नोंदनी क्र.: पी. एन. ए./पी. एन. ए. (३)/आर. एस. आर. (सी. आर)/१३६४/१९९५-९६ सेक्टर नं. २६, - प्राधिकरण, पुणे - ४११०४४
Highlights:
          
PCET Trustees


पतसंस्था विषयी

कुठलीही नवंनिर्मिती माणसाच्या गरजेतून उपजते आणि गरजेची पूर्तता हि आर्थिक स्थरातून पूर्ण केली जाते . यात सर्वच असतात सर्वसाधारण कर्मचारी आवर्जून मोडतात

Read More

पिसिईटी विषयी

पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट (PCET) ची स्थापना दिवंगत श्री. एस.बी. पाटील यांनी सप्टेंबर 1990 मध्ये.त्याचे एकमेव ध्येय समाजाची, उद्योगाची सेवा करणे हे होते

Read More